Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

4263 3894 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaSTYLTE STYLTE
5924 40ec
Reposted fromkrzysk krzysk
6021 0f69 500
Reposted fromkrzysk krzysk
8234 542f 500
Reposted fromnfading nfading
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
2640 31b8
Bogowie bowiem dręczą śmiertelnych, ukazując im prawdę jedynie wtedy, gdy mają pewność, że nie zostanie przez nich pojęta.
— Jacek Dehnel, "Lala"
Reposted fromcudoku cudoku viacorazon corazon
0840 464f
Reposted bycosette cosette
0819 f891
Spadam wzwyż. Z dna przepaści na samą górę nieba. 
0807 c054
Reposted bycosettenondiscoverytherivernymphPorannyjointskurwysynmicomomicuandoszyderafabuleuxniezdaraorientalnazupatbtfinsteadnotorious-rookieasalluhilirczeshakemeloveisnobigtruthmoth-into-flameLipschenMisqa
0804 519f 500
Reposted bygregorczykm gregorczykm
N'oubilez pas d'être heureuse.
0227 e904
0224 eb3e 500
Reposted bynoisetalesbigevilgrin00jethradesperateeelevunediviDas-huepfende-KommakatioszkaniskowodissapointedbutnotsuprisedYggrynoirfaeryscrispybonestomemarbearkhalpartyhardorgtfoPaintedinredwiksznattsuchickpeastrzepyjointskurwysynmr-absentianiedoskonalosctentacleguyabsolutelyfuckingnotnailinipassingbirdgoblazodynniwieAyumiikarisaanetaxxframbuesaTuptolrawruapartBrainyBloodEveRanitacolatawysokointeressiert-mich-netasalluhieternaljourneyPorannykasias3112forgettoregretCarmilagoraca-czekoladamole-w-filizancesentymentalnacoolstorybro23NoCinderellafemaleversionofahustlalevuneZuldzinLipschengdziejestolaviva-salvadoredudkumerryxoxokhalbadbloodlittleburnyouaresonaivesimplyfallingdeepbluexcavebearcalineczkadancingwithaghostcongrevediffusedmindslovapwgseeyousoondepartermarkovitshinsomniahumanstorymarcimagschokiwarkoczgabryniameemgorkypolciakCarmilaimpressionanteertai666makemeateaZirconszpieg-z-krainy-deszczowcowFukuRealinstitchespollyannadraiamysoullekkaprzesadaw-anaeliennrhubarbrr

July 24 2017

1055 62a4 500
Na tym jednym zdjęciu widać 10 000 galaktyk, każda zawiera kilkaset miliardów gwiazd
Reposted fromtelewizja telewizja viano-longer-kore no-longer-kore
5720 e636 500
Poezje vol.2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl