Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

- Jakie jest pierwsze zdanie, które powiedzielibyście nowonarodzonemu dziecku?
- "Nie panikuj".
— Filozofia, UW
Reposted frommarysia marysia viabigevilgrin00 bigevilgrin00
7979 d996
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairmelin irmelin
3904 a36a
Reposted fromczajnikq czajnikq viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Życie jest tak dobre, jak dobrym pozwalasz mu być.
— Ch. Bukowski
Reposted fromdotknij dotknij viabigevilgrin00 bigevilgrin00
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viano-longer-kore no-longer-kore
Make it happen. Shock everyone.
and you are home
7897 70eb 500
2938 c622
Reposted fromkrzysk krzysk

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viaPitufa Pitufa
7702 a5ee
Reposted fromcarol91 carol91 viakrzysk krzysk
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.
— Władysław Bartoszewski
Reposted fromkyte kyte viakrzysk krzysk
1658 6c50
Reposted fromClary Clary viaczekoladowysen czekoladowysen
5461 f3e1 500
4686 dbab
Reposted fromdoedeer doedeer viaczekoladowysen czekoladowysen
3029 0ea1
Reposted fromdoedeer doedeer viaczekoladowysen czekoladowysen
7960 b77e
Reposted fromdoedeer doedeer viaczekoladowysen czekoladowysen
3160 b2c9
Reposted fromdoedeer doedeer viaczekoladowysen czekoladowysen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl