Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2017

5340 f524 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viahavingdreams havingdreams
8083 cbad
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaftmo ftmo
5408 3454 500
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viamefir mefir
5499 0703 500
iluzja i stalowe żyły
Reposted fromzielonypenis zielonypenis viamefir mefir

February 13 2017

5240 4fe2
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianathloves nathloves
6989 4d1c
5597 bbe5 500
Reposted fromPitch Pitch viainsanedreamer insanedreamer
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viairmelin irmelin

June 28 2015

0784 ddee
Reposted fromkwiatkozerca kwiatkozerca vialentilka lentilka
5198 b125 500
Reposted fromtwice twice viainsanedreamer insanedreamer
To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.
— Charles Bukowski, Najpiękniejsza dziewczyna w mieście
Reposted frommaliwa maliwa vialentilka lentilka
5564 55e8
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viaiffy iffy

June 20 2015

5895 2cf7
Reposted fromdoedeer doedeer viainsanedreamer insanedreamer
1206 da3f 500
1193 3c83 500
Reposted byxzuzakxKolbaStozkowaLuiz000modalnaTolgardo

June 09 2015

Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaweightless weightless

May 26 2015

0999 0672 500

Swan lying dead in the snow

Reposted fromkimik kimik viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl